سرور مجازی ایران

سرور مجازی VPS-1

سرور مجازی 2 گیگا بایت
هارد 20 گیگابایت ssd
پردازنده 2 هسته ای

سرور مجازی VPS-2

سرور مجازی 4 گیگا بایت
هارد 80 گیگابایت ssd
پردازنده 4 هسته ای